داستان برمودا

می گویند که هرگز نمی توان آینده را از پیش دید، اما می توان با نگاه به گذشته برای آن برنامه ریزی کرد. و این تمرکز ما هنگام برداشتن قدم هایمان بوده است.

در ابتدا برمودا یک ایده خام و نپخته بود، پس از آن جهت مطابقت با نیاز های کیفی افرادی که به دنبال لوازم لوکس ولی در عبن حال مقرون به صرفه بودند بارور شد. از آن پس ما د یک مسیر روشن قدم برداشتیم، مسیری که هدف بزرگتری را نسبت به دیگر رقبای ما در این صنعت دنبال می کرد. اساسا تمرکز خود را به خواسته مشتریان اختصاص دادیم نه به چیزی که فکر می کردیم برایشان مناسب باشد، برای حصول این نتیجه بایستی دوباره می نشستیم و درباره تمامی جوانب لوازم تجدید نظر می کردیم و تلاش نمودیم همه چیز را حتی کوچکترین قطعات داخلی لوازم را مهندسی نموده تا بتوانیم به آن افتخار کنیم.

دغدغه روزمره ما این است زمانی که دز آشپزخانه سپری می کنیم تا حد ممکن لذت بخش و سرگرم کننده بوده و از سرعت لازم برخوردار باشد، لحظاتی که از مواقع دیگر متمایز باشد. بزرگترین چالش ما این بود، لوازمی فراهم آوریم که لبخند رضایت را بر چهره مشتریان بنشاند و موقعیت هیجان انگیزی در آشپزخانه برایشان ایجاد کنیم که ارزش صرف وقت و هزینه را داشته باشد.

ما در مسیری ناشناخته، همراه با فراز و نشیب هایی بسیار قدم نهادیم که منجر به موفقیت امروز ما شده است، با حمایت بی نظیری که مشتریانمان از ما کرده اند، می توانیم امروز بیشتر از هر موقع دیگر بر شعارمان: محصولات بهتر، زندگی بهتر  اتکا کنیم. ماموریت ما برای هیجان بخشیدن به لحظات آشپزی شما تازه آغاز شده است و تا سالهای متمادی برای رسیدن به سر منزل مقصود ادامه خواهد داشت.