مارس 18, 2018

داستان برمودا

می گویند که هرگز نمی توان آینده را از پیش دید، اما می توان با نگاه به گذشته برای آن برنامه ریزی کرد و این تمرکز
مارس 18, 2018

تفاوت موتور AC و DC

گرچه که موتور AC و DC دارای یک عملکرد هستند و انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند، تامین انرژی، ساختار و کنترل آنها
مارس 18, 2018

تفاوت سرامیک و تفلون

زمانی که برای خرید ظروف نچسب به فروشگاه می روید، یکی از اولین چیزهایی که انجام آن لازم است، تصمیم گیری در مورد انتخاب ظروف نچسب